Transseksüellik

Transseksüellerin emin oldukları husus: Yanlış bedende yaşadıklarıdır. Bu durumdan kimlikleri ve kişilikleri olumsuz etkilenmektedir. Karşı cinse dönüşme arzusu çok yoğundur. Fakat cinsiyet eşitleme her zaman tüm problemleri çözmez.

Çocukluk döneminde bile hissedilebilir:

Transseksüel olan kişi bu durumu genellikle hayatının erken bir döneminde fark eder. Birçok transseksüel daha okul öncesi dönemde ifade edilmesi zor olan “kendilerinde bir şeylerin doğru olmadığı” hissine kapılırlar. Kendilerini karşı cinse ait hissederler ve bu aidiyeti, örneğin oyun oynarlarken tipik olmayan cinsiyet rolleri ve davranışlar sergileyerek gösterirler: Erkek çocukları kız elbiseleri giyer, makyaj yapar ve kadınsı bir etki yaratmak isterler; kız çocukları ise saçlarını kısa kestirir ve birçok erkek çocuğundan daha “erkeksi” davranışlarda bulunurlar. Çocukların bu tür davranışlarına belirli ölçüde müsaade edilse de, ergenlik çağının başlamasıyla birlikte problemler büyür. Erkek veya kız çocuğu olarak nasıl görünmemiz ve davranmamız konusunda toplumsal beklentiler gittikçe artar. Ayrıca cinsel organların gelişmesi çoğu zaman kendi duygularıyla uyuşmayan bir cinsiyete sabitlenme hissini güçlendirir.

Nedenleri bilinmemektedir:

Doktor ve psikologların çoğu transseksüelliği bir cinsel kimlik bozukluğu olarak görüyor. Bazı bilim adamları fetüsün anne karnındayken karşı seks hormonları tarafından etkilendiğine inanıyor, diğerleri ise beyin yapısındaki değişiklikleri tetikleyici olarak görüyor. Sosyal ve psiko-dinamik faktörlerin de, örneğin ebeveynler diğer cinsiyetten bir çocuk sahibi olmayı istemişler ve çocuğa bunu bilinçli veya bilinçsiz olarak hissettirmişlerse, bir rol oynadığı söyleniyor. Bu teorilerin hiçbiri yeterince kanıtlanmış değildir ve transseksüalitenin nedenleri hala karanlıktadır.

Transseksüellerin toplum içerisindeki sayıları da tam olarak bilinmemektedir. Bazı istatistikçiler her 30.000 kişiye bir transseksüelin düştüğü varsayımından yola çıksalar da, başkaları çok daha küçük (4500) veya daha büyük (100.000) değerleri varsaymaktadır. Ancak, kendisini bir kadın olarak hisseden erkeklerin sayısının, kendisini erkek olarak hisseden kadınların sayısının yaklaşık üç katı olduğu sanki kesinmiş gibi gözükmektedir. Transseksüalite, cinsel tercih hakkında bir şey ifade etmez: Heteroseksüel, homoseksüel ve biseksüel transseksüeller vardır. Aslında bu durumda olanların çoğu transseksüalite kavramını reddetmektedir çünkü onların görüşüne göre konunun merkezinde cinsellik değil, kimlik bulunmaktadır. Bunun yerine kendilerine “Trans ident” diyorlar.

Zor bir ergenlik aşaması:

Ergenlik, transseksüellerin çoğu için büyük problemlerin tetikleyicisidir. Genel olarak görülebilen göğüsler, sakal ve bıyık gibi fiziksel özelliklerin gelişmesiyle birlikte acı düzeyi artar ve kendi bedenini kabullenememe hissi yoğunlaşır. Genel olarak, kendilerini kadın gibi hisseden erkeklerin dış görünüm durumları daha da zordur. Kendilerini giysi ve saç kesimleri şekliyle erkeksi gösteren kadınlar, kadınsı erkeklere göre toplum tarafından daha kolay kabul edilmektedir.

Söz konusu kişiler bu önemli yaşam dönemlerinin üstesinden farklı şekillerde gelirler. Ancak bu esnada kesinlikle yalnız bırakılmamalıdırlar, bilakis ebeveynleri ve iyi bir psikolog tarafından destek almalıdırlar. Bazı durumlarda danışmanlık esnasında, yanlış cinsiyetin içinde yaşadığına dair hissin yok olduğu ve kendi bedenini kabullenmenin arttığı gözlemlenmiştir. Varsayılan transseksüalite meğerse geçici bir dönemmiş. Fakat durum böyle değilse, problemler çoğu zaman öncesinden daha büyük bir şekle dönüşür. Çünkü bedenin ergenlik çağında gerçekleştirdiği değişiklikler, daha sonra çok zor geri döndürülebilir veya hiç döndürülemez.

Cinsiyet eşitleme:

Bu sebepten dolayı gittikçe daha çok sayıda doktor, ayrıntılı psikolojik testlerden sonra, ergenlik başlangıcını bastıran hormon tedavisi uygulamaktadır. Eğer diğer cinsiyetle yaşamak arzusu devam ederse, belirli bir süre sonra arzu edilen cinsiyetin hormonlarıyla ikinci bir tedavi uygulanabilir. Erkek çocuklarda östrojenler sayesinde ses değişikliği engellenir ve meme büyümesini teşvik edilir; kız çocuklarında ise testosteron tedavisi vasıtasıyla sakal çıkar, sesleri derin olur, göğüsleri düz kalır.

Plastik cerrahide kaydedilen ilerlemeler sayesinde, transseksüellerin binlerce yıldır sadece hayal edebilecekleri bir olasılık günümüzde artık mümkün: Cinsel organların ameliyat edilmesi. Günümüzde artık “Cinsiyet değişikliği” kavramı kullanılmaktadır çünkü (biyolojik) cinsiyet kromozomlar tarafından belirlenir ve değiştirilemez. Bunun yerine “cinsiyet eşitleme” ameliyatından bahsedilmektedir. Kendilerini kadın olarak hisseden erkekler için bu konu daha kolay çünkü bir vajinayı şekillendirmek bir penis şekillendirmekten daha kolaydır. Bununla beraber, her iki ameliyat belirli riskler taşıyan ağır ameliyatlardır. Doktorlar ayrıca çok fazla beklenti içine girilmemesi konusunda uyarıyorlar: Hastalar biyolojik cinsiyetlerinin ameliyattan sonra da kendini hissettirebileceğini hesaba katmalılar. Ayrıca tüm transseksüellerin cinsiyet eşitleme ameliyatı yaptırdığı da söylenemez. Tahminlere göre ameliyat olanların oranı yüzde 50’nin altındadır. Özellikle trans erkekler bu karmaşık ve vahim ameliyattan korkuyorlar.

Toplumda kabul görme:

Transseksüeller ayrımcılığa, şiddete maruz kalırlar veya dışlanırlar. Onların yaşam tarzı birçok insan tarafından anlaşılamıyor fakat aynı zamanda neredeyse her zaman ilginin odak noktasında olurlar, gizlice veya açıkça gözlenirler ve komşuları için, boş zamanlarda veya meslek hayatında muhabbet konusu olurlar. Bunun üzerine bir de resmi değerlendirmede “hastalık” olarak görülür: Transseksüeller kendileri hasta olarak değil, farklı olarak görürler. Gerçekte ise, eğer kişi sağlık sigortası kurumundan tedavi için finansal yardım alırsa, dolaylı olarak da olsa, bu tanımlamayı kabul etmek zorundadır.

Diğer yönden yaşam transseksüeller için eskiye göre belirgin bir şeklide daha iyidir. Birçok transseksüel açıkça dayanışmalarını sergileyebiliyor, dernekleri, kendi kendine yardım grupları ve danışmanlık hizmetleri, kendilerine özel medya ve çevrimiçi forumlar vardır. Transseksüeller için artık kendi hissettikleri cinsiyete geçmek ve örneğin ismini veya nüfus kayıtlarını değiştirmek hukuki açıdan da daha kolay oldu.

0 cevaplar

Cevapla

Tartışmaya katılmak ister misiniz?
Katkı yapmaktan çekinmeyiniz!

Bir cevap yazın